Κοινωνικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Επιλογή και διαμόρφωση του χώρου, ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης και το κοινό που απευθύνεται.

Χορηγίες - Έκθεση.

Συμμετοχή καλλιτεχνών.

Διαχείριση καλεσμένων.

Επικοινωνία και ΜΜΕ.

Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη.

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε.
ΝΙΚΗΣ 16  

10557 ΑΘΗΝΑ

T +30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384
E info@one2onesa.com

ΜΗΤΕ 0206Ε60000484100

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ S.A.
16 NIKIS Str.

105 57 ATHENS GREECE

+30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384
E info@one2onesa.com

  • Facebook App Icon

onetoonecongress

ONE TO ONE

Member of

Member of

© Copyright 2014 ONETOONE