Συνέδρια  - Workshops - Ημερίδες - Σεμινάρια - Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Έρευνα και επιλογή χώρου, βάσει των προδιαγραφών του συνεδρίου.

Προϋπολογισμός - Νομική Υποστήριξη.

Διαχείριση Επιστημονικού Πρoγράμματος.

Πρωτοποριακά οπτικοακουστικά μέσα - Νέες Τεχνολογίες.

Χορηγίες - Έκθεση.

Επικοινωνία και ΜΜΕ.

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης συνέδρων και ομιλητών, μετακίνησης, διαμονής, διατροφής.

Οργάνωση παράλληλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Πλήρης Γραμματειακή υποστήριξη.

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε.
ΝΙΚΗΣ 16  

10557 ΑΘΗΝΑ

T +30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384
E info@one2onesa.com

ΜΗΤΕ 0206Ε60000484100

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ S.A.
16 NIKIS Str.

105 57 ATHENS GREECE

+30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384
E info@one2onesa.com

  • Facebook App Icon

onetoonecongress

ONE TO ONE

Member of

Member of

© Copyright 2014 ONETOONE