1.       10 Σεπτεμβρίου 2016

 

          ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

                 ΠΛΑΚΑ

2.     22 Οκτωβρίου 2016

 

    OLYMPUS TERRA HOTEL 

              ΛΑΡΙΣΑ

 

3.   05 Νοεμβρίου 2016

 

     GRAND HOTEL PALACE                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε.
ΝΙΚΗΣ 16  

10557 ΑΘΗΝΑ

T +30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384
E info@one2onesa.com

ΜΗΤΕ 0206Ε60000484100

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ S.A.
16 NIKIS Str.

105 57 ATHENS GREECE

+30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384
E info@one2onesa.com

  • Facebook App Icon

onetoonecongress

ONE TO ONE

Member of

Member of

© Copyright 2014 ONETOONE